Menu icon Foundation
add recent WordPress posts to foundation site

I'm trying to pull blog posts from this website http://www.thekimfoundation.org/blog/ to a new html website that I am building with Foundation. I was able to do this with another site that I built with Foundation here https://www.celebritystaff.com/    see the blogroll at the bottom of the page. But this site is a .NET site and so I was able to use this code;  

<!-- Blog Roll ----------------------> 

<div class="row">

<div class="small-12 medium-12 large-12 columns" style="margin:0px 20px 0px 0px;">

<div class="small-11 medium-11 large-11" style="center">

 

<div class="row column slider-gutter">

         <h3 class="blog-link" style="padding-bottom:15px; text-align:left; font-weight:bold;"><a href="/blog/">RECENT BLOG POSTS</a></h3>

        

       <div class="responsive slider fouc-overflow-x-rev" id="fouc-rev2">

        <%=GetLatestNewsLink()%>

        </div>

</div>

</div>

</div>

</div>

 

<!-- Blog Roll ----------------------> 

 

 

But this code will not work with html. Dose anyone have any idea how to do this same task for html?

 

<html>

I'm trying to pull blog posts from this website http://www.thekimfoundation.org/blog/ to a new html website that I am building with Foundation. I was able to do this with another site that I built with Foundation here https://www.celebritystaff.com/    see the blogroll at the bottom of the page. But this site is a .NET site and so I was able to use this code;  

<!-- Blog Roll ----------------------> 

<div class="row">

<div class="small-12 medium-12 large-12 columns" style="margin:0px 20px 0px 0px;">

<div class="small-11 medium-11 large-11" style="center">

 

<div class="row column slider-gutter">

         <h3 class="blog-link" style="padding-bottom:15px; text-align:left; font-weight:bold;"><a href="/blog/">RECENT BLOG POSTS</a></h3>

        

       <div class="responsive slider fouc-overflow-x-rev" id="fouc-rev2">

        <%=GetLatestNewsLink()%>

        </div>

</div>

</div>

</div>

</div>

 

<!-- Blog Roll ----------------------> 

 

 

But this code will not work with html. Dose anyone have any idea how to do this same task for html?

 

chuoiit20 9 months ago

Giặt nệm tại nhà là nhu cầu của rất nhiều gia đình Việt. Đặc biệt là trong thời buổi cuộc sống bộn bề công việc, không phải ai cũng có đủ thời gian & kỹ thuật để giặt nệm sạch sẽ.

 

Phòng Khám Đa Khoa Âu Á - Địa chỉ uy tín tiếp đón hàng ngàn trường hợp chẩn đoán và điều trị các bệnh Nam Khoa - Phụ Khoa - Bệnh xã Hội - Bệnh Trĩ - Bệnh Da Liễu mỗi ngày, là phòng khám hàng đầu tại khu vực TPHCM.