Menu icon Foundation

My Posts

No Content

My Comments

Chi phi chua benh giang mai commented on Michael's post 11 months

Chi phí chữa bệnh giang mai luôn là vấn đề mà người bị mắc bệnh đặc biệt quan tâm. Nhưng, theo một số chuyên gia, tương đối khó để đưa ra một mức chi phí điều trị cụ thể. Bởi mức chi phí điều trị giang mai còn dựa vào rất nhiều yếu tố như: mức độ căn bệnh, biện pháp điều trị,….

Posts Followed


Following

    No Content

Followers

My Posts

No Content

My Comments

You commented on Michael's post 11 months

Chi phí chữa bệnh giang mai luôn là vấn đề mà người bị mắc bệnh đặc biệt quan tâm. Nhưng, theo một số chuyên gia, tương đối khó để đưa ra một mức chi phí điều trị cụ thể. Bởi mức chi phí điều trị giang mai còn dựa vào rất nhiều yếu tố như: mức độ căn bệnh, biện pháp điều trị,….

Posts Followed

Following

  • No Content

Followers

  • No Content